Maasbracht:
0475-461771

Eyecentre Zien en Horen beste praktijkopleider van Nederland

Eyecentre Zien en Horen is beste praktijkopleider 2019-2020 van Nederland

Beste praktijkopleider
Luc draagt zijn kennis en kunde ook graag over graag over
op studenten en werd onlangs uitgeroepen tot ‘Beste praktijkopleider
voor alle vakbekwame beroepen 2020’. Met de
jaarlijkse verkiezingen voor beste leerbedrijf en beste praktijkopleider
benadrukken en waarderen het Ministerie van
OCW en SBB de belangrijke rol die de leerbedrijven en praktijkopleiders
spelen in het opleiden van mbo-studenten. “Ik
vind het zeer waardevol om daaraan bij te dragen. Sinds
1998 zijn we een erkend leerbedrijf en besteden we bewust
aandacht aan het opleiden van de studenten en proberen
we hen echt het vak te leren. En niet alleen ik, maar ons hele
team is betrokken bij het opleiden. Dus de credits voor deze
onderscheiding gaan naar ons hele team! Het is een bevestiging
dat we goed bezig zijn. :)

EASV
COVD
Erkend Concactlensspecialist
Erkend Audicien Star
OEP
Neuro Optometric Rehabilitation Association
OVN
KP
Topsport Limburg
BABO